Končí nám období všeobecné a začíná všeobecně - silová příprava

Sierra Nevada/Nymburk/Praha 4. listopadu 2017 - Ačkoli je nyní naše skupina rozdělena na tři části, tak plán podzimní přípravy před halovou sezonou 2018 beží naplno. Desetibojaři Jiří Sýkora a Jan Doležal jsou již více než dva týdny v Sierra Nevadě, Petr Svoboda s Davidem Sklenářem a Alešem Svobodou se již delší dobu připravují v Nymburce a mladíci Adan Havlas, Hynek Hampel, Martin Janský, Lukáš Svoboda a Ivan Zavřel zůstali v Praze. Máme za sebou (většina z nás) již pět týdnů přípravy a tak se její obsah poněkud mění. Od tohoto střídá všeobecnou příprava všeobecně - silová.

Pět týdnů trvala pro většinu členů naší skupiny všeobecná příprava, kde hlavní roli hrál rozvoj obecné a tempově vytrvalostní přípravy. Hodně jsem se i zaměřili na výběhy kopců, speciální abecedy, lehkých kotníkových odrazů a všeho možného posilování trupu a paží i nohou, většinou bez, nebo s nízkou zátěží. Teď se naše příprava mění a je jedno, zda k tomu dochází ve vysoké výšce střediska v Sierra Nevadě, nebo v Nymburce. Jen mladíci v Praze budou s tou všeobecnou ještě pokračovat do našeho návratu z VT.
Za těch pět týdnů naběhali desetibojaři Jiří Sýkora s Janem Doležalem 120km obecné vytrvalosti, 35 km úseků tempové vytrvalosti a přes 5 km úseků do kopců, část z toho v nadmořské výšce přes 2300 metrů nad mořem, kde jim až neskutečně přeje počasí. Naskákali jsme již přes 7000 odrázků, udělali skoro stejný počet posilovacích cviků a přes 10 km abeced. David Sklenář je na tom objemově podobně, Petr Svoboda si protáhl přechodné období po letní sezóně a objemově poněkud zaostává (vše se nyní snaží v Nymburce dohnat) a o něco méně toho mají za sebou i mladíci, kteří nemohou kvůli škole zařazovat dvě fáze do týdenních mikrocyklů (s vyjímkou VT).
Nyní se tedy struktura přípravy poněkud pozmění. Sníží se objem obecné vytrvalosti i tempové vytrvalosti, ale u té pujde nahoru její intenzita a stejné to bude při výbězích do kopců. Sníží se i počet odrázků, ale i ty lehké kotníčkové nahradí částečně intenzivní odrazy, nejvtší změna nastane v oblasti silové přípravy. Ta bude do týdenního mikrocyklu zařazována 3x týdně a kruhové tréninky, které doposud převažovaly nahradí práce s činkou (u mladých členů skupiny bude ten přechod pozvolný a síla bude zařazována nadále jen 2x týdně).
Tento model přípravy pojedeme další 3 - 4 týdny a pak se už kluci konečně dočkají oblíbenější části přípravy a to rychlostně - silové.
To už však budeme všichni trénovat společně v Praze a halová sezóna se bude nebezpečně blížit. Chceme udělat vše proto, abychom mohli říci, až se nás halová sezóna zeptá, co jste udělali proto, aby jste měli dobré výkony: “Udělali jsem vše, co jsme si předsevzali a nic jsme nešidili!”Návrat